Konferencja


9.06. (PIĄTEK) 

                                                                                        Współorganizator:

GODZ. 11.00–15.00 
KONFERENCJA NAUKOWA „PASJA.KULTURA.DZIEDZICTWO – NIEMATERIALNE”

Celem konferencji jest skierowanie uwagi ku wartościom wynikającym z ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego, a także wymiana doświadczeń służąca poznaniu dobrych praktyk z zakresu edukacji kulturowej.
Konferencja odbędzie się z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

Program konferencji:
  • Joanna Cicha-Kuczyńska, Radca Ministra, Departament Ochrony Zabytków MKiDN – Rola i zadania państwa w zakresie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego oraz realizacji Konwencji UNESCO 2003.
  • Katarzyna Sadowska-Mazur, Zespół Ochrony Tradycji Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Warszawie – W jaki sposób każdy z nas może skutecznie chronić niematerialne dziedzictwo kulturowe, czyli ochrona bez petryfikacji.
  • Aneta Bartnicka – Niematerialne dziedzictwo regionu kołbielskiego.
  • Łukasz Maurycy Stanaszek – Dziedzictwo kulturowe nadwiślańskiego Urzecza.
Dobre praktyki – prezentacja projektów z zakresu ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego:
  • Projekt/kampania „Pasja. Kultura. Dziedzictwo” – Miejski Ośrodek Kultury w Józefowie
  • Centrum Edukacji Leśnej – Nadleśnictwo Celestynów
  • Projekt oraz prezentacja mini-wystawy uczniów pn.: „Innowacje w edukacji Polskiej Sztuki Ludowej” – Wioletta Aleksiuk-Kloch, Szkoła podstawowa nr 1. im. Olofa Palmego w Józefowie
  • „Młodzież w służbie tradycji” prezentacja projektów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
  • Prezentacja „Przełożenie wzorów etnograficznych na współczesne wzornictwo” – Anna Lea Chojnacka
  • Projekt „Wesele kołbielskie” – Aneta Bartnicka
Wydarzenie otworzy koncert muzyki tradycyjnej z południowo-wschodniego Mazowsza w
wykonaniu Kapeli Niwińskich. Podczas konferencji uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z wydawnictwami Narodowego Instytutu Dziedzictwa oraz spróbować regionalnego specjału – sójki glinieckiej. Między sesjami jest przewidziana przerwa kawowa.

 
 

  wycinanka kołbielska z kolekcji Gminy Kołbiel 
                                                    autorka: Marianna Kubajek ze wsi Rudno, gmina Kołbiel
 

Miejsce: Miejski Ośrodek Kultury, ul. Kard. Wyszyńskiego 1
Organizator: Miejski Ośrodek Kultury, Narodowy Instytut Dziedzictwa
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz